Готовність педагогів до психодіагностики обдарованості

Кожен вид обдарованості передбачає одночасне включення всіх рівнів психічної організації з переважанням того рівня, який найбільш значущий для даного конкретного виду діяльності. За критерієм «ступінь сформованості обдарованості» можна диференціювати: актуальну і потенційну обдарованість.

Актуальна обдарованість – це психологічна характеристика дитини з вже досягнутими показниками психічного розвитку, які проявляються в більш високому рівні виконання діяльності в конкретній предметній області в порівнянні з віковою та соціальною нормою. В даному випадку, безумовно, йдеться не тільки про навчальну, а про широкий спектр різних видів діяльності.

 Особливу категорію актуально обдарованих дітей складають талановиті діти. Талановита дитина - це дитина з такими результатами виконання діяльності, які відповідають вимогам об'єктивної новизни та соціальної значущості. Як правило, конкретний продукт діяльності талановитої дитини оцінюється експертом як відповідальний в тій чи іншій мірі критеріям професійної майстерності та творчості.

Потенційна обдарованість – це психологічна характеристика дитини, яка має лише певні психічні можливості (потенціал) для високих досягнень в тому чи іншому виді діяльності, але не може реалізувати свої можливості в даний момент часу в силу їх функціональної недостатності. Розвиток цього потенціалу може стримуватися поруч несприятливих причин (важкими сімейними обставинами, недостатньою мотивацією, низьким рівнем саморегуляції, відсутністю необхідного освітнього середовища тощо).

Виявлення потенційної обдарованості вимагає високої прогностичності використовуваних діагностичних методів, оскільки мова йде про ще не сформовану систему здібностей, про подальший розвиток якої можна говорити лише на основі окремих ознак, передумов. Інтеграція здібностей, необхідна для високих досягнень, ще відсутня. Потенційна обдарованість проявляється при сприятливих умовах, що забезпечують певний розвиваючий вплив на вихідні психічні можливості дитини.

Численний досвід роботи в галузі освіти, а також дані обстеження більше 500 обдарованих дітей дозволили французькому психологові Ж.– Ш. Терресье зробити наступний важливий висновок (Terassier, 1985). На думку цього фахівця, обдаровані діти часто страждають від нестачі синхронії в темпах розвитку їх інтелектуальної, афективної і моторної сфери. На його думку, в обдарованих дітей часто спостерігається феномен «дисинхронії». Наприклад, прискорений розвиток одного із психічних процесів дитини може поєднуватися з уповільненим розвитком іншого.

Шановні педагоги очно-дистанційної школи! Діагностику рівня обдарованості проводять практичні психологи, тому пропонуємо вам ті методики, які ви, як учителі, можете використати у своїй роботі з учнями. Творчих успіхів!

На допомогу вам пропонуємо наступні матеріали:

1. Формування готовності педагогів до психодіагностики обдарованості. Психологічний практикум: методичні рекомендації / Укл. : К. О. Пінюгіна, В. В. Білецька – Миколаїв: ОІППО, 2012. – 18 с.

 2. Психодіагностична методика вивчення схильності педагога до роботи з обдарованими дітьми.

 3. Психодіагностичні методики для використання вчителями при роботі з учнями:

  •  Методика діагностики працездатності «Таблиці Шульте»;
  • Психогеометричний тест С. Деллінгер;
  • Тест «Оцінка емоційного благополуччя учнів».
   
   
   

Опитування  

Як Ви дізнались про Центр обдарованої дитини?

Інформація на сайті МОІППО - 53.5%
Передача по телебаченню - 6.3%
Інформація в газеті - 7.1%
Порадили колеги або друзі - 18.9%
Випадково - 14.2%

Всього голосів:: 127
Голосование по этому опросу закончилось в: 15 трав. 2015 - 00:00
   
© 2012 Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Сокуренко Олена Олексіївна.