Професійно-особистісна готовність педагогів у роботі з обдарованою дитиною

В сучасних соціальних умовах перегляду базових цінностей відбуваються суттєві зміни в системі людина - людина. Особливу важливість в педагогічній науці набуває емоційно-особистісний фактор у взаєминах педагога і дітей, зустріч рівноправних свідомостей, здатність педагога до такої взаємодії, що породжує творчу активність дитини.

Тим часом, не всі педагоги мають досвід спілкування з обдарованими дітьми або цей досвід дуже малий. Існує безліч зарубіжних видань (у світі ця проблема - одна з найважливіших), але всі вони присвячені досвіду організації виявлення та розвитку дитячої обдарованості на основі зарубіжного менталітету, традицій, історії і застосовувати їх у наших освітніх установах, напевно, без професійної консультації не варто.

Перед системою освіти стоїть завдання навчання дітей таким чином, щоб вони могли швидко і пластично реагувати на змінні умови, вирішувати виникаючі проблеми. Забезпечити таке навчання можна лише шляхом розвитку інтелектуально-творчих здібностей учнів, створення комфортних умов для їх навчання і виховання.

 Існують критерії за якими можна визначити обдарованість дитини.

Серед них можна виділити критерії психологічного характеру, а саме:

 • дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ і не терплять будь-яких обмежень своїх досліджень;
 • можуть тривалий час концентрувати свою увагу на одній справі, вони буквально «занурюються» у свою справу, якщо вона їм цікава;
 • постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм поки що не під силу;
 • визначаються різноманітністю інтересів, що породжує схильність починати кілька справ одночасно;
 • часто роздратовують ровесників звичкою поправляти інших і вважають себе такими, що завжди мають рацію;
 • їм бракує емоціонального балансу, вони часто нетерпеливі та поривчасті [3].

У відповідності зі сформованими у свідомості визначеннями обдарованості і обдарованих дітей, педагоги вибирають найкращі на їх погляд форми навчання.

Разом із тим, у роботі з обдарованими учнями, у свідомості вчителів формуються певні стереотипи:

1. Працювати з обдарованою дитиною – одне задоволення і радість.

2. Серед ознак обдарованих дітей, вчителі називають якості, що характеризують обдарованих тільки з позитивного боку.

3. Обдарована дитина перевищує норми за всіма напрямами свого розвитку: психофізичному, розумовому, емоційному, особистісному.

4. Вчителі очікують від обдарованої дитини гарних оцінок з усіх предметів.

5. Обдарована дитина добре читає.

6. У обдарованих дітей висока мотивація до навчання. Вони прагнуть стати кращими, позитивно ставляться до школи.

7. Затримка в розвитку і несприятливі умови розвитку учнів виключають наявність обдарованості. Це відноситься до дітей із сімей з низьким соціальним статусом.

8. Обдаровані діти завжди активні і помітні в класі.

Обдаровані діти потребують навчання за індивідуальними програмами. Педагоги, які працюють з такими дітьми повинні проходити спеціальну підготовку. На думку дослідників, поведінка вчителя для обдарованої дитини в процесі навчання та побудови своєї діяльності повинна відповідати наступним характеристикам: він розробляє гнучкі, індивідуалізовані програми; створює теплу, емоційно безпечну атмосферу в дитячому колективі; надавати дітям зворотній зв’язок; використовує різноманітні стратегії навчання; поважає особистість; сприяє формуванню позитивної самооцінки вихованця; поважає його цінності; сприяє творчості та роботі уяви; стимулює розвиток розумових процесів вищого рівня; проявляє повагу до індивідуальності дитини. Вчителям можна допомогти розвинути вказані особистісні та професійні якості трьома шляхами: за допомогою тренінгів – у досягненні розуміння самих себе та інших; за допомогою психологічної просвіти – надати знання про процеси навчання, розвитку, особливостях різних видів обдарованості; тренуванням вмінь, необхідних для того, щоб навчати ефективно та складати індивідуальні програми.

Якості, якими має володіти педагог для роботи з обдарованими дітьми [3]:

1. Бути доброзичливим і чуйним.

2. Уміння будувати педагогічну діяльність на основі результатів психодіагностики особистості дитини, з огляду на її індивідуальні й вікові особливості.

3. Мати високий рівень інтелектуального розвитку.

4. Мати широке коло інтересів, добрі організаторські здібності.

5. Уміння створювати ситуацію успіху, умови для самореалізації особистості вихованця, стимулювати творчість дитини.

Таким чином, розглядаючи специфіку роботи педагога з обдарованою дитиною, можна виділити наступні вимоги, які пред’являються до вчителя:

 • Наявність власної педагогічної концепції.
 • Професійна компетентність.
 • Висока теоретична підготовка.
 • Активна науково-методична діяльність.
 • Висока комунікативна культура та наявність творчих здібностей.
 • Емоційна стабільність, цілеспрямованість, адекватна самооцінка, вміння об'єктивно оцінювати успіхи обдарованих дітей.
 • Знання вікової психології.
 • Прагнення до самоосвіти та самовдосконалення.
 • Високий рівень знань предмета.
 • Вимогливість і вміння знайти підхід до нестандартних дітям.
 • Високий рівень інтелектуально-духовного розвитку, ерудованість.
 • Доброзичливість, чуйність, педагогічний такт.
 • Наявність організаторських здібностей.

К. Сілі (1979) запропонував наступний список професійних умінь педагогів (наводиться в порядку зменшення значимості): вміння проектувати процес навчання відповідно до результатів діагностичного обстеження дитини; вміння модифікувати навчальні програми; вміння стимулювати когнітивні здібності учнів; вміння працювати за спеціально розробленим навчальним планом ; вміння консультувати учнів.

Ці положення є основою для розробки та реалізація програм підготовки педагогічних кадрів для навчання обдарованих дітей у системі підвищення кваліфікації.

Важливою умовою ефективної організації підвищення кваліфікації педагогів, які працюють з обдарованими дітьми, є не тільки організація курсів підвищення кваліфікації в традиційному розумінні, а й введення модульних курсів, в тому числі з використанням дистанційних освітніх технологій. Організація семінарів, лекцій-диспутів, майстер – класів, педагогічних майстерень тощо.

На базі Миколаївського регіонального центру Інституту обдарованої дитини НАПН України вже другий рік поспіль здійснюється підготовка педагогічних кадрів до роботи з обдарованими учнями. Співробітники Центру систематично проводять навчання вчителів щодо педагогічної діагностики обдарованих дітей, знайомлять вчителів з проблемами профілактики емоційного вигорання обдарованої дитини в процесі самореалізації, розглядають питання організації і змісту профільного природничо-наукового навчання обдарованих старшокласників та ще багато актуальних питань, які стосуються педагогічного супроводу талановитих та обдарованих учнів.

Обов’язковими складовими є і аналітична робота (наприклад, можливість провести рефлексію своїх професійних знань, умінь, компетенцій), і ініціатива, і формування власної позиції всередині навчального процесу.

Завдання вчителя – навчити дитину творчості, самостійності і виховувати в неї наполегливість, творчу сміливість у постановці нових проблем і пошуку їх рішень. Обдарований учень сам здатний собі допомогти, якщо вчитель підтримує його творчість.

Ключові слова: обдарована дитина, професійна готовність педагога, професійні уміння вчителя.

Література:

 1. Буров О. Ю., Камишин В. В. Оцінювання обдарованості: проблеми кількісної міри // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика. Збірник наукових праць. – Випуск 2. – К.: Інститут обдарованої дитини АПН України, 2009. – С. 8.
 2. Одаренные дети. / Под ред. Г. В. Бурменской, В. М. Слуцкого. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 362 с.
 3. Психология одаренности детей и подростков. / Под ред. Н. С. Лейтеса. – М.: Академия, 1996. – 416 с.
 4. Савенков А.И. Диагностика детской одаренности как педагогическая проблема // Педагогика. – 2000. – №10. – С. 87-94.
 5. Сиротюк А. С. Диагностика одаренности / Учебное пособие. – Тверь, 2011. – С. 64-65.
 6. Щебланова Е. И. Неуспешные одарённые школьники: их проблемы и особенности // Школа здоровья. –1999. – №3. – С. 41-55

З повагою,

Пінюгіна Катерина Олександрівна, м. н. с. Миколаївського регіонального центру Інституту обдарованої дитини НАПН України

Білецька Валентина Вікторівна, м. н. с. Миколаївського регіонального центру Інституту обдарованої дитини НАПН України

   
   
   

Опитування  

Як Ви дізнались про Центр обдарованої дитини?

Інформація на сайті МОІППО - 53.5%
Передача по телебаченню - 6.3%
Інформація в газеті - 7.1%
Порадили колеги або друзі - 18.9%
Випадково - 14.2%

Всього голосів:: 127
Голосование по этому опросу закончилось в: 15 трав. 2015 - 00:00
   
© 2012 Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Сокуренко Олена Олексіївна.